Om Medvind

"Våra bostäder kännetecknas av ett hantverk och material i högsta kvalité utifrån skönhet, funktion och hållbarhet. Varje ny bostad är en lärdom av våra tidigare och skall alltid vara det bästa vi gjort.”

Vd, Samuel Godman

Affärsidé

Medvind med specialiserade arkitekter, ingenjörer och hantverkare tillverkar nya bostäder med kärlek till arkitekturen. Våra bostäder kännetecknas hantverk och material i högsta kvalité, utifrån skönhet, funktion och hållbarhet.  

1987

Arkitekt & Ingenjör önskar nya bostäder i gamla fastigheter med vind.  Medvind grundas som Sveriges första specialiserade företag inom vindsinredning. Första bostaden föds efter 2 år om 50kvm från en liten råvind med en liten budget. 

1997

Vindsvåningar blir fler, snabbare, bättre. Medvind
blir ett vindsbegrepp. Tillverkar stadens största vindsvåning om 500kvm av en stor råvind med stor budget. Nya bostäder utvecklas från fler ytor såsom källare, stall, lokaler och platta tak. 

2007

Arkitektur frälst finansman investerar alla tillgångar i det nya Medvind. Ny organisation skapas med specialiserade arkitekter ingenjörer och hantverkare. Organisation och arkitektur slipas för fler Medvind bostäder i hela fastigheter.

2017

Färdigställs första hela Medvind fastigheten för 50 fantastiska bostäder. Fler och bättre bostadsprojekt med en bibehållen och utvecklad storslagen arkitektur. Kärleken till arkitekturen växer till fler områden på fler platser för fler människor.

Organisation

Medvind har en bas organisation med 20-talet specialiserade arkitekter, ingenjörer och hantverkare. Tillkommande flexibla ramavtalade resurser i arbete och material för större projekt av Medvind bostadstillverkning. 

Styrelse och projektledning handplockade för en optimerad bolagsstyrning. Operativ ägare med en passion för verksamheten och god finansiell styrka. Alla i organisationen har incitamentsprogram för kvalité, tid och pris.

Tillsammans tillverkar vi några av Sveriges finaste bostäder. 

Partners

Koncernen består av två bolag, Medvind AB och Medvind Design AB. Medvind Design AB är ett renodlat entreprenadföretag som bygger bostäderna och utför andra entreprenadarbeten i fastigheterna. Medvind AB bedriver handel med fastigheter och lägenheter. Båda Medvind-bolagen ägs privat av ledningen. Medvind har dock ett flertal joint venture-bolag som äger och genomför projekt. Samarbetspartnerns i dessa bolag är bland annat fastighetsfonder.

Process

Projektorienterade processer utifrån ”lean” med dokumenterade normkrav utifrån kvalité, tid och pris. I konkurrerande process beslut står kvalité högst. Verksamheten arbetar med marknadens mest moderna process verktyg och ser kontinuerligt över alla processer för förbättringar i alla dess former.  

Från vår samlade specialistkompetens av arkitekter, ingenjörer och hantverkare är gårdagens uttjänade ytor – morgondagens möjligheter för nya bostäder.

NÄRINGSKEDJA

Aktiveras utifrån en ytas totala potential i efterfrågad ny bostadsarkitektur. Tillgång till nya ytor är vital för verksamheten som alltid är ödmjukt öppen inför alla typer av nya ytor i efterfrågade lägen. Ytorna förvärvas i samarbete med befintlig ägare till ytorna. Medvind investerar, ritar och tillverkar nya bostäder för en ansvarsfull överlämning till arkitekturälskande bostadssökare.

Har du frågor om verksamheten, ett specifikt projekt eller kanske ett objekt som kan vara av intresse för Medvind - kontakta oss så återkommer vi inom kort.