•  

  • Innovation, drivkraft och idérikedom

  • Förändring, Värme och Känsla

Detta är Medvind

Medvind utför Bostadsutveckling från internationell arkitektur med lokal anpassning. Våra bostäder har skapats av ytor som haft ett annat historiskt syfte än bostad. Främst från tidigare råvindar och kontorslokaler och i 2000-talet genom påbyggnad. Vid speciella tillfällen har vi även tagit med vår arkitektur till attraktiva semesterorter.

Grand Mosebacke

Bergmans Bageri

Frejgatan

Upplandsgatan

 Du som kund eller fastighetsägare är varmt välkommen att kontakta oss eller anmäla ditt intresse. Vill du veta mer om våra genomförda, aktuella eller kommande projekt kan du göra det här. Välkommen.