Om Medvind

"Våra bostäder kännetecknas av ett gediget hantverk och material i högsta kvalité utifrån design, innovation och hållbarhet. Varje ny bostad är en lärdom av våra tidigare och skall alltid vara det bästa vi gjort.”

Samuel Godman

Affärsidé

Vi skapar bostäder inom premiumsegmentet med arkitektur som främsta ledstjärna. 

1987

Medvind grundas som Sveriges första specialiserade företag inom vindsinredning. Första bostaden står färdig efter 2 år. Från en liten råvind till bostad om 50 kvm.

1997

Vindsvåningar blir mer populärt och Medvind blir ett vindsbegrepp. Vi utvecklar stadens största vindsvåning. Från råvind till 500 kvm premiumboende. 

2007

Medvind AB får ny ägarstruktur och delar av organtisationen byts ut. Bolaget växer och större projekt färdigställs de närmaste åren. Organisationen har arkitektur som sin främsta ledstjärnan och försöker alltid vara nytänkande i den skapande processen. 

2017

Medvind konverterar en gammal knäckebrödsfabrik till 42 fantastiska bostäder på Södermalm. Paralellt byggs flertalet vindsvåningar med en storslagen arkitektur. Under året görs även flera fastighetsförvärv för att säkra upp framtida bostadsprojekt.

Organisation

Medvinds organisation består av arkitekter, ingenjörer och engagerad personal med mångårig erfarheten från bostadsbranschen.

Styrelsen är handplockad för en optimerad bolagsstyrning. 

Operativa ägare med en passion för arkitektur och en god finansiell styrka. 

Tillsammans utvecklar vi några av Sveriges vackraste hem. 

Partners

Koncernen består av två bolag, Medvind AB och Medvind Bygg AB. Medvind Bygg AB är ett renodlat entreprenadföretag som bygger bostäderna och utför andra entreprenadarbeten i fastigheterna. Medvind AB bedriver handel med fastigheter och lägenheter. Medvind har dock ett flertal joint venture-bolag som äger och genomför projekt. Samarbetspartnerns i dessa bolag är bland annat fastighetsfonder och banker. 

Process

Vi driver våra projektet från ax till limpa - Från förvärv till nya bostäder. 

 

Organisationens samlade specialistkompetener ser morgondagens nya bostäder i gårdagens uttjänade ytor. 

Förvärv

Vi är alltid öppna för nya förvärv. Vi skapar primärt premiumbostäder vilket gör att vi oftast investerar i efterfrågade lägen. 

Har du frågor om verksamheten, ett specifikt projekt eller har du någon fastighet att sälja - vänligen kontakta oss eller lämna dina uppgifter så återkommer vi inom kort.